รับทำเรซูเม่ สมัครงาน ราคา 100 บาท

👉👉รับทำเรซูเม่ ราคา 100 บาท👈👈

❗️ด่านแรกที่ต้องเจอคือ HR (ฝ่ายบุคคล) แต่ด่านแรกที่ต้องทำคือ “เรซูเม่”

❗️การทำเรซูเม่ให้เตะตา HR ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราช่วยคุณได้ แค่คุณไว้ใจเรา

❗️เริ่มต้นแค่ 100 บาทเอง

📌มีแบบให้เลือกมากมาย

🚩 ยินดีให้บริการและปรึษา 😊

👉👉👉คลิก https://bit.ly/3fgOQ4T

องค์ประกอบของ RESUME  สมัครงานร อาจแบ่งได้เป็น 7 ส่วน ดังนี้

1.ประวัติส่วนตัว (Personal Information)

  1. ข้อมูลส่วนตัว ยศ/ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล
  2. น้ำหนัก ส่วนสูง (จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่บางตำแหน่งต้องใช้)
  3. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address
  4. รูปถ่ายสุภาพ (ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบ แต่ต้องแต่งกายและมีท่าทางสุภาพ)

2.ประวัติการศึกษา (Education) (เรียงลำดับจากสูงสุด)

 1. ปริญญาเอก
 2. ปริญญาโท
 3. ปริญญาตรี (ถ้ามีเกียรตินิยม ใส่ด้วย)
 4. ประกาศนียบัตรทีผ่านหลักสูตรอบรม
 5. ทุนการศึกษา ที่ได้รับ หรือทุนวิจัยในระดับอุดมศึกษา
 6. ระดับมัธยมศึกษา
 7. ระดับประถมศึกษา

หมายเหตุ ระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้

3.จุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective) กล่าวถึงความน่าสนใจของงานตำแหน่งงาน หรือเป้าหมายในการทำงานของผู้สมัคร ส่วนนี้อาจมีผลต่อการพิจารณาเงินเดือนและตำแหน่งงาน

 

4.ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

 1. ช่วงเวลา ตำแหน่งและบริษัทที่เคยร่วมงาน
 2. ช่วงเวลา ตำแหน่งและบริษัทที่เคยฝึกงาน
 3. ช่วงเวลา รายละเอียดงานที่เคยทำ
 4. ช่วงเวลา กิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่เคยทำตอนเรียน เช่น งานอาสา งานออกค่าย โครงการประกวดไอเดียต่าง ๆ เป็นต้น

หมายเหตุ ควรลำดับช่วงเวลาจากปัจจุบัน ไปถึงอดีต

5.ทักษะและความสามารถพิเศษ (Skills)

 1. การใช้ภาษา (ควรบอกระดับว่า ดี ปานกลาง หรือพอใช้ได้)
 2. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
 3. การขับรถ
 4. ทักษะอื่น ๆ เช่น ดนตรี กีฬา งานอดิเรก เป็นต้น

หมายเหตุ พิจารณาการระบุรายละเอียดตามตำแหน่งงานที่สมัคร

6.รางวัลแห่งความสำเร็จต่างๆ (Honors/ Awards)

 1. การประกวดแบบ
 2. การร่วมโครงการต่าง ๆ

หมายเหตุ ควรลำดับช่วงเวลาจากปัจจุบัน ไปถึงอดีต

7.ระบุชื่อบุคคลที่สามารถรับรองหรือให้ข้อมูลให้กับบริษัทที่สมัครงาน
โดยต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล และช่องทางการติดต่อต่าง ๆ
ส่วนใหญ่นักศึกษาจบใหม่ จะอ้างอิงถึงอาจารย์ หรือผู้ที่เคยทำงานแล้วสามารถอ้างอิงถึงผู้บังคับบัญชาในอดีตได้ แต่ไม่ควรอ้างอิงถึงบุคคลในครอบครัว

ตัวอย่าง

 

คลิก https://bit.ly/3fgOQ4T

หรือ