ข่าวดี!! เปิดรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 85 อัตรา

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสามชิกกองอาสารักษาดินแดนพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 85 อัตรา

1.ร้อย อส.อ.สายบุรี ที่ 5 อัตราว่าง 12 อัตรา
2.ร้อย อส.อ.ยะรัง ที่ 8 อัตราว่าง 13 อัตรา
3.ร้อย อส.อ.ไม้แก่น ที่ 9 อัตราว่าง 24 อัตรา
4.ร้อย อส.อ.หนองจิก ที่10 อัตราว่าง 16 อัตรา
5.ร้อย อส.อ.กะพ้อ ที่ 12 อัตราว่าง 11 อัตรา
6.ร้อย อส.อ.แม่ลาน ที่13 อัตราว่าง 9 อัตรา

เร็ว ๆ นี้!!!! แต่น่าจะไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นี้ค่ะ
สำหรับผู้ที่สนใจตามพื้นที่ ที่รับสมัครให้เตรียมตัว
เตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะ

#ชัยชนะเป็นของผู้ที่เตรียมพร้อม

fb : อส.ชายแดนใต้