มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รับสมัครพนักงาน 1 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งรับสมัคร
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติ
-วุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต คลิ๊กสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กรกฎาคม 2563 โทรศัพท์ 074-282384