สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2563

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2563

ตำแหน่งรับสมัคร
1.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง
เงินเดือน 18,000 บาท

2.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
-วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
เงินเดือน 13,800 บาท

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต คลิ๊กสมัครออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)