มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2563

รับสมัครจำนวน  600 อัตรา
ค่าตอบแทน 3 เดือน เดือนละ 9,000 บาท
พื้นที่จ้างงาน : จังหวัดนราธิวาส

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ ๆ
2.เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
4.ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่น ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ

ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน
ชั้น 1 งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 073-709030 หรือ 0910466125 (คุณอลิสา) E-mail : pr.pnu1108@gmail.com

สถานที่การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่
Facebook : princessofNaradhiwasUniversity
หรือ แสกน QR Code ที่