โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งรับสมัคร
1.ผู้ช่วยพยาบาล  6 อัตรา
เงินเดือน 6,560 บาท

คุณสมบัติ
-เพศหญิง
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม  2563 (ในวันและเวลาราชการ)