โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2563

โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  1  อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งรับสมัคร
1.ตำแหน่ง บุคลากรแบบไม่ผูกพัน โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2563
สาขาวิชาเอก ภาษาไทย 1 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท

คุณสมบัติ
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือตามที่ ก.พ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
บุคลากรแบบไม่ผูกพัน โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2563 สาขาวิชาเอก ภาษาไทย
-ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากำหนด

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ตั้งแต่วันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)