สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา จ้างงาน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 มิถุนายน 2563

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา จ้างงาน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่โครงการ “๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟู ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
เงินเดือน 9,000 บาท

คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6
-เป็นผู้ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
-เป็นบุคคลที่หน่วยงานรัฐได้จัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือไว้ก่อนแล้ว เช่น
1.ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท( 3 เดือน )
2.ไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร รายละ 5,000 บาท เป็นต้น

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เลขที่ 35 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 มิถุนายน 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและใบเสนอราคา
ได้ที่    คลิ๊ก   หรือ Facebook : สนง.ทสจ.ยะลา